Атанас Недялков

Изпълнителен директор и основател nedyalkov@ngroup.bg

Цвети Божкова

 HR - специалист                        t.bojkova@ngroup.bg

Яна Чорбаджиева

Търговски консултант   y.chorbadzhieva@ngroup.bg

Николай Недялков

Системен администратор  n.nedyalkov@ngroup.bg

Тодор Недялкoв

Инженер телекомуникации  t.nedyalkov@ngroup.bg

Eвгения Пепелишева

Офис мениджър счетоводител e.pepelisheva@ngroup.bg

Димитър Куцаров

Софтуерен и хардуерен специалист d.kutsarov@ngroup.bg

Екип умения

Софтуер

Хардуер

Поддръжка

Сервиз

Хостинг

Мрежи