Котел-Нет - Изграждане на цялостна мрежа

На 01.05.2001г. стартира проект по цялостно изграждане на мрежата на "Котел-Нет" - радиорелейни станции и радиолинкове.

Доставка на ИТ продукти, комуникационно оборудване и софтуер за нуждите на Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО

Цел на проекта:  Оборудване на Центъра с нови компютърни системи периферия, мултимедии, комуникационно обoрудване и софтуер.

Доставка на ИТ продукти за нуждите на Система за Агропазарна Информация /Министерство на Земеделието и Храните/

 Цел на проекта: Доставка на компютърни системи, мултифункционални копирни устройства, непрекъсваеми токозахранващи у-ва и софтуер.

Доставка на Компютърни системи и комуникационно оборудване - "Екоресурс България"-/част от холдинга ТИТАН/

Цел на проекта: Доставка и монтаж на комуникационно оборудване и компютърни системи.

Изграждане на система за Видеонаблюдение - "Детски екостационар Белите брези"- /Природен Парк Витоша/

Цел на проекта: охрана на периметъра - Детски Екостационар "Бели Брези" към Природен парк "ВИТОША"

Доставка на ИТ продукти за нуждите на Контролно-Техническа Инспекция /Министерство на Земеделието и Храните/

Цел на проекта: Доставка на ИТ оборудване за нуждите на Контролно - Техническа Инспекция 

Изграждане на система за Видеонаблюдение - "Перфект Мебел ООД"

Цел на проекта: Изграждане на система за видеоконтрол в офисите на мебелна фабрика - "Перфект Мебел"

Изграждане на система за Видеонаблюдение - Дирекция на Природен парк "Витоша"

Проект: Обезопасяване на периметъра, изграждане на видеоконтрол в сградата на дирекцията на "Природен парк Витоша"

Изграждане на система за Видеонаблюдение - "Българска солна компания"

Цел на проекта: Изграждане на система за видеоконтрол и наблюдение в складова база на "Българска солна компания"

Доставка на Компютърни системи и комуникационно оборудване - Национален институт за обучение и квалификация в система на образованието /Министерство на Образованието и Науката/

Цел на проекта: Доставка на Компютърни системи и комуникационно оборудване за нуждите на НИОКСО - гр.Банкя

Изграждане на система за видеонаблюдение - Система за Агропазарна Информация - "САПИ" /Министерство на земеделието и храните/

Цел на проекта : Изграждане на система за видеоконтрол в 8-те регионални офиси на САПИ в страната.

Изграждане на система за Видеонаблюдение - "Напоителни системи ЕАД-Сливен"

Цел на проекта: Изграждане на система за видеонаблюдение в складовата база на "Напоителни системи ЕАД" - Сливен, клон средна Тунджа

Изграждане на система за Видеонаблюдение - "Иновейшън БГ"

Цел на проекта: изграждане на система за Видеонаблюдение в търговската верига и в производствена база на "Иновейшън БГ" 

По ОПРЧР, процедура ''Ново работно място-2015'', код на процедурата BG05M9OP001-1.003, проект, „Създаване на нови работни места в Счетоводна Агенция ФИН ВИП“, договор №BG05M9OP001-1.003-1002-C01

Цел на проекта:

Доставка на специализиран софтуер и компютърно обoрудване, изграждане на собствен Cloud и Storage

По ОПРЧР, процедура ''Ново работно място-2015'', код на процедурата BG05M9OP001-1.003, проект, „Създаване на нови работни места в Счетоводна Агенция ФИН ВИП“, договор №BG05M9OP001-1.003-1002-C01

 

 

Изграждане на система за Видеонаблюдение - Импрес Арт ООД

Цел на проекта: Изграждане на Видеоконтрол в търговската мрежа на Импрес Арт ООД

Доставка на комуникационно и Сървърно оборудване в Централен склад и шоурум на ДИКАМ-Д

Доставка на комуникационно и Сървърно оборудване в Централен склад и шоурум на ДИКАМ-Д

Изграждане на системи за Видеонаблюдение в сладкарска верига Рицка

Изграждане на системи за Видеонаблюдение във верига сладкарници Рицка