Изграждане на система за Видеонаблюдение - "Българска солна компания"

Цел на проекта: Изграждане на система за видеоконтрол и наблюдение в складова база на "Българска солна компания"