Изграждане на система за Видеонаблюдение - Дирекция на Природен парк "Витоша"

Проект: Обезопасяване на периметъра, изграждане на видеоконтрол в сградата на дирекцията на "Природен парк Витоша"

 http://park-vitosha.org