Изграждане на система за Видеонаблюдение - "Напоителни системи ЕАД-Сливен"

Цел на проекта: Изграждане на система за видеонаблюдение в складовата база на "Напоителни системи ЕАД" - Сливен, клон средна Тунджа

 www.irrigationsystems.bg