Изграждане на система за Видеонаблюдение - "Перфект Мебел ООД"

Цел на проекта: Изграждане на система за видеоконтрол в офисите на мебелна фабрика - "Перфект Мебел"

 

http://perfektmebel.com