Изграждане на система за видеонаблюдение - Система за Агропазарна Информация - "САПИ" /Министерство на земеделието и храните/

Цел на проекта : Изграждане на система за видеоконтрол в 8-те регионални офиси на САПИ в страната.

sapi

 

 

 

 

  www.sapi.bg