Изграждане на система за Видеонаблюдение - "Иновейшън БГ"

Цел на проекта: изграждане на система за Видеонаблюдение в търговската верига и в производствена база на "Иновейшън БГ" 

innovation logo 

www.innovationflavours.com

www.innovationbg.com